Eğitim Metodumuz Yenilikçi Eğitim Metodu

Eğitim Metodumuz

Arapça Eğitimini Kaç Aşamada Veriyoruz ? 

Arapça Eğitimi 3 Kur ve 1 Mesleki Alan dan Oluşmaktadır; 1.Kurda: 3 ay eğitim verilmekle beraber zaman dilimi itibariyle %20 Arapça konuşma ve %80 Arapça okuma, yazma ve anlama üzerinde durulmaktadır.Arapça Eğitimini tamamlayan öğrencimiz, Arapça konuşma - okuma ve yazma aşamalarıyla ilgili belli başlı mülakatlara tâbi tutulur. Öğrencimiz bu mülakatları başarıyla tamamlayabilirse, bir sonraki kur için kaydı yenilenir. Öğrencimiz'in mülakat'ı geçememe durumunda ise, aynı kur  ücretsiz olarak Lisan Eğitim Merkezi tarafından tekrar verilmektedir.

2.Kurda: Yine 3 aylık bir süreyi kapsamaktadır. Bu kur, eğitimi alan Öğrencimize Arapça dilinin gramer yönünden daha çok mantığını kavratmayı amaçlamaktadır. Öğrencimiz, Arapça dilin mantığını kavradıktan sonra, yapacağı pratikler ve kelime bilgisine bağlı olarak artık bir Arap ile iletişime geçebilir. Kur boyunca %40 konuşma, %60 okuma - yazma becerilerini daha ileri seviyeye taşımak amaçlanmaktadır.

3.Kurda : Bu kur Daha çok Arapça konuşmaya yöneliktir bu seviyede olan bir kişi Arap ülkelerine yalnız başına çıkabilir ve onlarla rahat bir şekilde iletişim kurabilir.

4.Kurda : Akademik anlamda eğitim verilmektedir. ( ARAPÇA YDS,  ARAPÇA YÖK DİL, ARAPÇA  AÖF) Ayrıca mesleki alanda ticari, tıbbi, hukuki ve teknik terimler öğretilmektedir.Örneğin; teknik, ticari, hukuki ve tıbbi alanlar ve Arapça klasik metin analiz edebilme yeteneği gibi belli başlı ihtisas alanlarına yönelik eğitimler verilmektedir.

 Bu kur ise,diğer kurlarımızda olduğu gibi 3 aylık bir eğitim sürecinden meydana gelmektedir. Özellikle farklı branşlara yönelik eğitim verilirken, o branşa mensup öğrenciler, kendileriyle aynı ve benzer ihtisas alanlarına sahip öğrencilerin bulunduğu özel bir sınıfta eğitimlerini devam ettirirler.

Bu şekilde Lisan Eğitim,Arapça Dil Kursu aynı branşa mensup öğrencilerine,o branş üzerinde daha çok yoğunlaştırılmış bir dil eğitimi vererek, maksimum eğitim verimliliğini yakalamayı amaçlamıştır.

 

 Arapça Gramerle İlgili Tüm Alanlarda Eğitim Veriyoruz;

 Bunlar arasında;  Arapça AÖF İlahiyat, YÖK dil,  Arapça YDS, Hazırlık Atlama, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi vs..Türkiye deki tüm üniversitelerin İlahiyat konularını iyi ve kaliteli bir şekilde soru çözümlemelerin mantığını anlatarak öğretmekteyiz. 

Her yıl Türkiye dereceleriyle, üniversiteye yerleşmede gösterdikleri kitlesel başarılarıyla Lisan Eğitim Arapça Dil kursu öğrenciler ülkenin geleceğine ışık tutuyor.

Arapça, Dil kursu, Arapça kursu, Arapça tercüme, Arapça Aöf, Dil eğitimi, Arapça lisan, Lisan eğitim, Arapça öğren, Dil kursu, Pratik arapça, Arapça metodu, Online kurs, Aöf ilahiyat