Arapça Okuma-Yazma

Arapça Okuma-Yazma

Arapça alfabesi 28 harften oluşur. Tamamı sessizdir. Sesli harfler Arapça da bazı harekelerle verilir. Bu harekeler Arap dünyasında yazıda bulunmamaktadır. Çünkü bir Arap o kelimeyi tanıdığı için rahatça ve düzgün bir şekilde okuyabilir.Arapça da 28 harf ses olarak birbirlerinden farklıdır. Benzerlik yönü ise bazı harflerin kalın bazılarının ince olmasıdır.Yabancı bir öğrenciye kısa bir zamana kadar Arapça harekeli öğretilir Arap gibi düşünmesi sağlandıktan sonra hareke atılır.


Günlük olarak kullanılan Arapça yazılı metinlerde harekeler kullanılmadığı için okuma zorluğu ortaya çıkmaktadır ama harekeyi ve kelimeyi tanıdıktan sonra bir Arap gibi okuyabilir.

“U”sesini veren damme adlı şu hareke ــُــ

“E” sesini veren fetha adlı şu hareke ــَــــ

“İ” sesini veren kesra adlı şu hareke ــــِ harflerin sesli okunması sağlar.

ÖRNEK:

  • بـــ              B
  • بــُـــ             BU
  • بــَـــ             BE
  • بـــِــ             Bİ

Arapça harflerin yazılışının farklı ve sağdan sola olması, bu dili öğrenmek isteyenlerin yeni bir alfabeyi kavramalarını gerektirmektedir.Arapça Tüm harflerin şekillerini ezberleyip telaffuzunu doğru yapmanız gerekmektedir.

ARAPÇA HARFLERİ

1.Elif(    ا ) elif hemze harekesine göre değişir. Yani 'İ' de olur 'U' da olur 'E' de olur.

– U

– E

– İ 

2.Be : ( ب ) iki dudağın kuvvetlice kapanmasıyla okunur.Türkçede ki (B) harfi gibi okunur.

3.Te:  ( ت )Dilin ucunun,üst ön dişlerin etlerine dokundurulması suretiyle çıkarılır.

4.Se:(ث) Dilin ucunu,yukarı yüzüyle, üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarmak suretiyle söylenir.Çok yumuşak ve peltekçe söylenen (se) gibi okunur.Türkçede yoktur. İngilizcedeki “Bath” kelimesinin sonundaki “th” nin okunuşu gibi okunur.

5.Cim: (ج)  Türkçedeki “C”gibi okunur

6.Ha: (ح) “Ha”sesi boğaz ortasından çıkarılır.Boğaz hiç sıkılmadan ve kalın ”ha” yı andırır şekilde okunmalıdır.

Bu harf “Hamdi” kelimesindeki “ha” hecesinin okunuşu gibi okunmalıdır.

7.Hı: (خ) Türkçede karşılğı olmayan bu harf, boğazın ağza yakın kısmından,boğazı hırıldatarak çıkarılır. Bu harf daima kalın okunur. (Almancadaki “bach” kelimesinin sonunda “ch” nin okunuşu gibi.)

8.Del : (د) Türkçedeki “D” harfi gibi farklı tarafı daima ince ve şiddetli okunur.

9.Zel : (ذ ) Çok yumuşak “Z” ye benzeyen bir harftir. Türkçede yoktur. Dilin ucu ile üst ön dişlerin uçlarından çıkarılır ve peltekçe okunmaya özen gösterilmelidir. Daima ince ve yumuşak seslidir. (İngilizcedeki “The” kelimesinin okunuşu gibi)

10.Ra: (ر) Türkçedeki “R” harfi gibidir. Dilin ucu geriye doğru kıvrılarak üst damağa sertçe dokunmasıyla çıkarılır. Bu harf üstün ile gelirse 'RA' okunur, esre ile gelirse  ince okunur 'Rİ'..

11.Ze: (ز ) Türkçedeki “Z” harfi gibi. İnce okunur.

12.Sin: (س  )Türkçedeki “S” harfi gibi. Daima ince okunur.

13.Şin: (ش ) Türkçedeki “ Ş” harfi gibi. İnce ve yumuşak bir harftir.

14.Sad: (ص )  Türkçedeki kalın “S” harfi gibi okunan bu harf, daima kalın okunur ( sarı kelimesindeki “S” harfi gibi kalın okunur.)

15.Dad: (ض) Bu harf Türkçede yoktur. Daima kalın okunur. (dalalet ve darphane kelimelerindeki “D”  harfinin okunuşu gibi)

16.Ta: (ط ) Türkçedeki kalın “T” harfini andırır. Daima kalın okunur. (tayyare          ve tarım  kelimelerindeki “T” harfinin okunuşu gibi)

17.Za: (ظ) Türkçedeki kalın “Z” harfini andırır. Daima kalın okunur ve dil ucunun ön dişlerin arkasından biraz dışarıya doğru çıkarılması ve dişlerin dil ucuna hafifçe dokundurulmasıyla çıkarılır. ( zannetmek kelimesindeki “Z” harfi gibi okunur)

18.Ayn: (ع) Bu harf Türkçede yoktur. Boğaz ortasından boğazı hafif sıkarak çıkarılan çatlak bir sestir. İnce okunur. Bu harf içinde örnekler verelim: mesela göz kelimesinin Arapçası: عayn aslında bakarsanız da harf de aynı şekilde telaffuz edilir. Yani harfin ismini söyleyeceğiniz zaman Arapçada göz demeniz yeterli.

19.Ğayn: (غ) Türkçedeki “Ğ” harfine benzemekle beraber daima kalın okunur.

20.Fe: (ف) Türkçedeki “F” harfi gibi. Daima ince okunur.

21. Ka(ق)  İngilizcede ki "Q" harfi gibi okunur. Daima kalın okunur.

22.Kef: (ك)    Bu harf Türkçedeki “K” harfine benzetebiliriz. Yinede biraz kalın okunmalıdır. (keser kelimesindeki “K” harfi gibi)

23.Mim: (م) İki dudağın hafifçe kapatılmasıyla ortaya çıkar. Türkçedeki “M” harfi gibi.

24.Lem: (ل )Türkçedeki “L” harfi gibi

25.Nun: (ن) Türkçedeki “N” harfi gibi okunur.

26.Vav: (و )Türkçedeki “U” sesini çıkarıyor gibi dudaklarımızı birbirine dokundurmadan büzerek çıkarırız.”Vazo” kelimesindeki “Va” hecesi gibi.

27.He: (ه)Türkçedeki “H” harfi gibidir.(heves ve hüner kelimelerinde olduğu gibi hecelenir.

28.Ye: (ي) Türkçedeki “Y” harfi gibidir. Daima ince okunur. 

Arapça, Dil kursu, Arapça kursu, Arapça tercüme, Arapça Aöf, Dil eğitimi, Arapça lisan, Lisan eğitim, Arapça öğren, Dil kursu, Pratik arapça, Arapça metodu, Online kurs, Aöf ilahiyat