Çocuklar İçin Arapça

Çocuklar İçin Arapça

Çocuklara Arapça Eğitimi; programlarımıza katılıp erken yaşta Arapça öğrenmeye başlayan öğrencilerimiz Arapçanın temel yapısını yetişkinlere oranla çok daha sağlam öğrenirler. Anadillerine hâkimiyetleri gelişir. Çeşitli kültürleri tanıyıp dünyaya daha kolay ayak uydururlar. Küçük yaşta Arapça eğitimi programıyla dil eğitim sürecine başlayan çocukların öğrendikleri daha kalıcıdır. Erken yaşta Arapça öğrenen çocukların beyinleri daha iyi gelişir.

Çocuklar için Arapça kursları bünyesinde eğitim alan öğrencilerin yaşları ne kadar ufak olursa, Arapça telaffuz ve gramer bilgilerine olan hâkimiyetleri aynı oranda artar. Çocuk yaşta Arapça öğrenmek daha basittir. Çocuklar için Arapça eğitimi sayesinde çocuklar Arapça öğrenmeyi oyun olarak düşünür ve eğitim sürecinde mutlu olurlar. Çok dil bilen insanlar tek dil konuşanlara göre daha fazla beyin hücresini çalıştırırlar ve bu sebeple birden çok dil bilen bireylerin beyin kapasiteleri artmaktadır.

ÇOCUKLAR İÇİN 'BİRE BİR ARAPÇA' EĞİTİM

Dünya genelinde en hızlı ve başarılı yabancı dil eğitimi olarak kabul gören yöntem, ‘Bire Bir Eğitim’dir. Bir yabancı dili kapsamlı şekilde öğrenmek için en doğru yol olarak görülen eğitim metodudur.Çocuklar için hazırladığımız özel Arapça ders programlarımız, yalnızca çocuğunuzun eğitim ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Alanında Arap asıllı, deneyimli eğitim uzmanlarımız, velimiz ve çocuğumuzla görüşerek, program seçimi, haftalık ders programı ve süreci hakkında rehberlik etmektedir.

Çocuklar için Arapça eğitim programımıza başlamadan önce çocuğunuzun eğitim hayatı, sosyal hayatı, ihtiyaçları, eksikleri, ilgi alanları ve hedefleri öğrenilir, ardından özel program oluşturulur.Ders esnasında çocuklara dilin mantığını kavramaya yönelik bilgiler aktarılır, ilgi alanlarına uygun çalışma yöntemleri ve materyallerle eğlenerek öğrenmeleri sağlanır.Çocukların dikkatini çekmek için derslerde teknolojik materyallerle, görsel ve işitsel metotlardan yararlanılmaktadır.

Çocuklara yönelik Arapça özel ders programlarında, Türk ve yabancı eğitmenler çocuğunuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine hızla ulaşması için çalışmalar gerçekleştirir. Kadromuz uzun yıllardır çocuklara ders veren, formasyon sahibi öğretmenlerden oluşmaktadır.

Eğitim devam ederken, veliler ve öğrencilerimize derslerin ne kadar yararlı olduğunu göstermek üzere kurduğumuz Eğitim Planlama Departmanı’mız her öğrenciye ayrı ayrı rehberlik yapar. Çocuğunuzun eğitimini özel olarak takip eden eğitim uzmanımız sayesinde çocuğunuzun gelişimini raporlar eşliğinde takip edebilirsiniz.

Öğretmenlerimiz, sınav dönemlerinde takviye olması bakımından sınava özel konular sunar. Gerekli olduğunda ise ödev ve projelerde yardımcı olurlar.

ARAPÇA AÇIK MİNİ GRUPLAR

Bu programlarımızın ‘Açık Grup’ olarak adlandırılmasının sebebi, eğitime katılan öğrencilerin birbirini tanımıyor olmasıdır. Açık grup, kurumumuz tarafından bir araya getirilen öğrencilerden oluşur.

Çocuklara yönelik Arapça gruplarımız minimum 3 maksimum 5 öğrenciden oluşur.Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı eğitim kalitesinin üst düzeye ulaşmasını sağlar.Gruplar, yaş ve seviyelere göre ayrılır.

Grubun dinamiğine uygun materyaller seçilir. Çocuğunuzun derslerde aktif olması için söz verilir, test çözümleri yapılır.Çocuk gruplarımızda görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.

Çocuklara yönelik Arapça özel ders programlarında çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel öğretmenlerdir.

Haftalık ders saati yoğunluğu ve düzeni eğitim uzmanlarımızla yapılan görüşme esnasında belirlenir.Kayıt sonrası eğitim planlama departmanımız program hazırlığınızı yapar.

Eğitim planlama departmanımız ve eğitim uzmanımız eğitim süreci içerisinde çocuğunuzun gelişimini takip eder.Velilerimiz düzenli olarak bilgilendirilir.

ARAPÇA KAPALI MİNİ GRUPLAR

Çocuklar İçin Arapça kapalı mini gruplarımızda öğrenciler kendi gruplarını oluştururlar. Mesela, çocuğunuzun kendi okul arkadaşlarından bir grup oluşturabilirsiniz.

Çocuklara yönelik Arapça gruplarımız, minimum 3 maksimum 5 öğrenciden oluşur. Kapalı grupların en büyük avantajı, program süresince ortak hareket edilebilmesidir.Kapalı gruplar gün ve saatleri kendileri seçerken, gerektiğinde değişiklik talep edebilirler.

Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı grup eğitimlerinde kalitenin üst düzeye ulaşmasını sağlar.Ödev ve proje yapımında eğitmenlerimiz özel olarak destek sunarlar. Sınav dönemleri yaklaştığında sınava özel çalışmalar yapılır.

 İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM-LİSE ARAPÇA KURSLARI


Okullarında Arapça dersinde sorun yaşayan öğrenciler;
Eğitim aldığı okulda Arapça dersinde geride kalan öğrencilerimize yönelik okula destek programlarımız uygulanmaktadır.
Öğrencimizin okulda kullandığı ve ekstra önerilecek materyaller üzerinden eğitim verilmektedir.
Okullarında Arapça derslerinde sorun yaşayan öğrencilerimizin zamanla okullarının da önüne geçip başarı düzeylerini ciddi bir oranda arttırdıkları görülmektedir.
Bu durumda olan öğrenciler için tavsiye edeceğimiz eğitim metodu ‘BİRE BİR ARAPÇA EĞİTİM’ metodudur.


Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler;
Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler İngilizce eğitimi dışında ikinci bir dil öğrenimi görme şansına sahip değildirler.
Bu öğrencilerimiz için uygulamakta olduğumuz özel Arapça eğitim programlarımız ile öğrencilerimizin ekstra bir dil öğrenme taleplerini karşılamaktayız.
Seçilecek eğitim metodu, Eğitim uzmanlarımız ve velimizle yapılacak görüşme sonrası belirlenir.
Öğrencinin hedeflerine ve durumuna göre bire bir eğitim, açık mini gruplar veya kapalı mini grup seçenekleri değerlendirilir.
Devlet okullarından Arapça eğitim veren özel okullara geçiş yapan öğrenciler;
Devlet okullarından özel okullara geçiş yapacak öğrenciler için dil eğitimi eksiği büyük sorundur.
Her ne kadar özel okullarda bu öğrencilere Arapça derslerinde farklı sınıflar ve etüt dersler ayarlansa bile bu açığı kapatmaya kesinlikle yeterli değildir.
Bu öğrencilerimiz için önce hızlandırılmış eğitim programı uygulanır ve alt yapısı oluşturularak, okulda Arapça derslerinde kendisine güvenmesi sağlanır.
Ardından öğrencimiz standart eğitim programlarımız ile Arapça destek programına devam eder.
Bu durumla karşı karşıya olan öğrenciler için önce bire bir eğitim metodu sonrasında arzu edilirse grup eğitimlerine yönlenmeleri tavsiye edilir.

 

Arapça, Dil kursu, Arapça kursu, Arapça tercüme, Arapça Aöf, Dil eğitimi, Arapça lisan, Lisan eğitim, Arapça öğren, Dil kursu, Pratik arapça, Arapça metodu, Online kurs, Aöf ilahiyat