Diyanet İHTİSAS Sınavı

Diyanet İHTİSAS Sınavı

        Toplam da 100 sorudan oluşan İhtisas sınavı,genel bilgi olarak Arapça dil bilgisi ile alakalıdır.Hatta öyle ki Arapçanın tüm dil bilgisini kapsamaktadır.(fiil çekimi, aksemil seba, fiilin isim durumları ve çekimleri: mansuplar , meczumlar, merfuatlar ) Bu bilgilerin tamamını aktardığımız öğrenci bu bilgiler ışında işin mantığını kavrayıp rahatlıkla sınav sorularını çözebilir hale gelir.

       

 

 

      Kurumumuz bu kavrama noktasında öğrencisine aşağıda sayacağımız imkanları sağlamaktadır.

  •  Bu eğitimimizde kursiyerlerin Arapça’yı bütün yönleriyle öğrenmeleri; İhtisas Eğitim bölümünde ise Temel İslam Bilimleri alanında tutarlı ve bütüncül bir bakış açısı kazanmaları amaçlanmıştır
  • Derslerin işlenişinde konunun yapısına göre eğitim görevlisi tarafından farklı eğitim-öğretim yöntemlerinden yararlanılmalıdır.
  • Eğitimin uygulanması sırasında konuların özelliğine göre uzman kişilerden yararlanılmaktadır.
  • Kursiyerin programda Arapça ile ilgili yer verilen bütün alanlarda tespit edilen bilgi ve becerilere İhtisas Hazırlık Bölümünde ulaşmış olmaları sağlanmaktadır.
  • İhtisas eğitimine yeni başlayan kursiyerlerin program başlangıcında yaşayabilecekleri oryantasyon sorununun giderilmesine yönelik tedbirler alınmaktadır.
  • Derslerde kursiyerlerin Türkçe’yi aynen tercüme yapma yerine okunan metinden çıkarımlarda bulunma ve metindeki olgu ve düşünceleri ayırt etme becerilerinin geliştirilmesine dikkat edilmektedir.
  • Eğitim görevlisi tarafından kursiyerlerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri tespit edilir, uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımı ve öğretim ortamının bu çerçevede düzenlenmesi sağlanmaktadır.
  • Derslerin işlenişinde konunun yapısına göre eğitim görevlisi tarafından farklı eğitim-öğretim yöntemlerinden yararlanılmaktadır.
  • Programın uygulanması sırasında konuların özelliğine göre uzman kişilerden yararlanılmaktadır.
  • İhtisas bölümünde Arapça bir amaç olmaktan çıkarılarak bir araç halinde kullanılmaktadır.

Arapça, Dil kursu, Arapça kursu, Arapça tercüme, Arapça Aöf, Dil eğitimi, Arapça lisan, Lisan eğitim, Arapça öğren, Dil kursu, Pratik arapça, Arapça metodu, Online kurs, Aöf ilahiyat