Genel Arapça

Genel Arapça

Genel Arapça sizin günlük yaşamda yazılı ve sözlü Arapça pratiğinizin ve kendinizi ifade edebilme yeterliliğinizin artmasını sağlamaktadır. Başlangıç, Orta, İleri ve Mesleki düzeyler olmak üzere toplam 4 kurdan oluşur ve genel amaçlı Arapça öğrenmek isteyenlere yöneliktir.

 Programımız sadece gramer ağırlıklı olmayıp, dilin bütün özellikleri ile konuşarak, dinleyerek ve okuyarak bir bütün halinde ve aktivitelerle öğrenileceği prensibi üzerine kurulmuştur.

 Kişinin gelişimine destek verecek kitap dışı aktiviteler ve kaynaklar da kullanılmaktadır. Arapça Dinleme,  Arapça okuma, Arapça  yazma,  Arapça konuşma becerilerinin başlangıç seviyesinden en üst seviyeye kadar geliştirilmesi hedeflenmektedir. Tamamı yabancı olan eğitmenlerimizle yapacağınız dersler Arapça konuşmada ki güveninizi yerine getirecek ve Arapçayı anadili olan eğitmenlerden öğrenmenin farkını yaşatacaktır.Genel Arapça  kurslarımız dört beceriyi (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) becerilerinin başlangıç seviyesinden en üst seviyeye kadar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Arapça Kursları Başlangıç - Orta - İleri Seviye ve Mesleki Olmak Üzere 4 Kur Olarak Planlanmıştır.

- Temel Seviye( Elementary)
 Bu seviye Arapça bilgisi olmayan ya da çok az Arapça bilgisine sahip öğrenciler içindir. Bu seviyede öğrencilerimiz Arapçanın en temel konularını işlerler. Elementary seviyesini tamamlayan öğrenci günlük konularda sohbet edebilir, adres tarif edebilir, Basit Arapça  hikaye kitaplarını okuyabilir, kısa mesaj yazabilir, kişisel bilgileri içeren formları doldurabilirler. Öğrencinin orta derecede anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazanarak günlük işlerini ve zaruri ihtiyaçlarını giderebilecek seviyeye ulaşması hedeflenir.

- Orta Seviye( Intermediate)
 Bu seviyeye başlarken önceki seviyelerin genel bir tekrarı yapılır.Öğrenciler karmaşık cümle yapıları, dil bilgisi, deyimler ve yoğun bir şekilde pratik dersleri görürler. Dinleme yeteneğini üst seviyelere çıkarmış olur. Görüşlerini, düşüncelerini açıkça bir şekilde metne döküp yazabilir. Bu kur sonunda öğrenci, iyi derecede anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazanırken Arapçaya hakim olmaya başlar. Bu seviyeyi tamamlayan bir öğrenci günlük konuşmalar üzerine yabancılarla kolay iletişim kurabilirler. Öğrenciler kendilerini daha iyi gramer kullanarak ve daha iyi bir telaffuzla ifade ederler. Konuşma becerisini sürekli geliştirir, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir ve isteklerini yazılı olarak iletebilirler.

- İleri Seviye( Advanced )
 Bu seviyede Arapça genel ve yapısal içeriğini kavramış olmalıdır. Kelime dağarcığını en üst noktalara taşıyan öğrenci karmaşık ve uzun metinleri anlayabilir, detaylı özetler çıkarabilir. Arapçayı iş hayatında ve toplumsal alanda etkili bir şekilde konuşabilir. Zorlanmadan karmaşık metinler, makaleler, raporlar ve mesaj yazabilir.

Öğrenci ileri düzeyde anlama, konuşma, yazma ve çeviri yapma becerilerini kazanır, yazılı ve sözlü anlatıma dair temel eserlerin ve Kur'an-ı Kerim'den bazı sûrelerin dil açısından tahlillerini yapabilecek seviyeye gelir. Dil sınavlarına yönelik çalışabilir ve çeviri yapabilir.

- Mesleki (Business) Arapça

Mesleki Arapça kursları kişilerin uzmanlıklarına göre hazırlanmış özel programlardır. Mesleki Arapça eğitimleri bireysel olabileceği gibi kurumsal olarak da planlanabilir. Günümüzde hemen her alanda içinde bulunulan sektörün terminolojisini bilmek ve bunu etkin bir şekilde kullanmak iş hayatının kaçınılmaz bir parçası olmuştur.

Mesleki Arapça kurslarının, genel Arapça kurslarından farkı, sadece mesleklere ve uzmanlık alanına yönelik Arapça eğitimine odaklanmalarıdır. İlgili alanda katılımcılara meslek hayatları boyunca en çok kullanacakları kelimeler ve Arapça cümle yapıları öğretilir. Kursun sonunda kişiler hem alanları ile ilgili kelime dağarcıklarını geliştirmiş hem de gösterilen konular üzerinden sektörle ilgili farklı bilgiler öğrenmiş olurlar.

Mesleki Arapça kurslarına katılanların bazılarının Arapça dil bilgilerini seviyesi çok yüksek olmasına rağmen, halen kendilerini meslekleri ile ilişkili konularda etkili ifade etmekte zorlandıkları görünmektedir. Ancak bu özel kurslardan sonra gözle görülür bir ilerleme kaydettiklerini söyleyebiliriz. Bu da profesyonel kariyer ve meslek gelişiminde kişinin kendine olan güvenini önemli ölçüde arttırmakta ve daha kolay ve etkili iletişim kurmasını sağlamaktadır.

Mesleki veya özel amaçlara yönelik dil kurslarına katılmak için en az orta seviyede dil bilmek gerekir.

Mesleki Arapça Program Seçenekleri Nelerdir?

  • Hukuk Arapçası    
  • Yoğun ve Etkin  Arapça İletişim
  • Finans ve Bankacılar için Arapça
  • Mühendisler için Arapça
  • Turizm Arapçası
  • Tıp/Medikal Arapçası
  • İşletme, Satış, Pazarlama Arapçası
  • Kamu Çalışanları için Arapça

 

 

Arapça, Dil kursu, Arapça kursu, Arapça tercüme, Arapça Aöf, Dil eğitimi, Arapça lisan, Lisan eğitim, Arapça öğren, Dil kursu, Pratik arapça, Arapça metodu, Online kurs, Aöf ilahiyat