İLİTAM (İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA )

İLİTAM (İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA )

İLİTAM(İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA)

   İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programının temel amacı, Ön lisans derecesine sahip kişilerin, lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM), Üniversiteler tarafından geliştirilmiş özgün bir lisans tamamlama programıdır. Üniversiteler, İlahiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi verir.

    İLİTAM’ın sosyal hedefi, alandaki bilimsel ve akademik birikimini, eğitim teknolojisinin ve eğitim bilimlerinin sunduğu olanaklarla da bütünleştirerek geniş kitlelere yaymak ve böylece Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

  Lisans tamamlama programı olarak iki yıl daha okuyarak 4 yıllık bölüm tamamlanmış olacak. Sadece Diyanet personelinin faydalanacağı bu uygulamayla artık Ön lisans mezunlarının DGS çilesi de bitmiş olacak.

  İlahiyat İLİTAM'ın eğitsel amacı, İlahiyat lisans derecesine sahip kişilere, İlahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır. İLİTAM öğrencileri yaş, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bir işte çalışıyor olma, bedensel engellilik hali gibi, yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran ya da büsbütün olanaksız kılan koşullardan etkilenmeden eğitim alabilme ayrıcalığına sahiptirler.

  İLİTAM, öğrencilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine, sadece lisans mezunlarının atanabildikleri görev ve makamlara da atanabilmesine, yurt dışı görevlere atanmada tercih edilebilmelerine katkı sağlayacak bir programdır.

  LİSAN EĞİTİM olarak her üniversitenin kendi kitabı üzerinden dersler yürütülür. Öğrenciye derste metin çözümleme, Arapçadan Türkçeye tercüme, zıt-eş anlamlı sözcük bilgisi, konunun dil bilgisi bölümlerini anlatma, kitaptaki soru çözümlerini derste yapılıp öğrenciye bunun pratik yöntemini aktarma, gibi alanlar detaylı bir şekilde verilir.

 

 Aşağıda Lisans tamamlayabileceğiniz bölüm ve fakültelerini sizin için sıraladık.

 

 

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

SÖZ

283,46974

Marmara Üniversitesi (İstanbul)

İlahiyat (Arapça)

SÖZ

278,91627

Marmara Üniversitesi (İstanbul)

İlahiyat

SÖZ

278,46038

İstanbul Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

277,89746

Marmara Üniversitesi (İstanbul)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

277,48609

İstanbul Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

276,08659

Uludağ Üniversitesi (Bursa)

İlahiyat

SÖZ

273,12387

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)

İlahiyat

SÖZ

271,80091

Kocaeli Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

270,56383

Ankara Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

269,93043

Uludağ Üniversitesi (Bursa)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

269,19864

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

266,79551

İstanbul Üniversitesi

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)

SÖZ

265,81132

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

265,28164

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)

İlahiyat (Arapça)

SÖZ

264,69590

Sakarya Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

264,40222

Ankara Üniversitesi

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)

SÖZ

263,14445

Balıkesir Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

262,85977

Hitit Üniversitesi (Çorum)

İlahiyat Fakültesi

SÖZ

262,81165

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

İlahiyat

SÖZ

262,52585

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

İlahiyat

SÖZ

261,70774

Gaziantep Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

261,37196

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

261,28719

Kocaeli Üniversitesi

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)

SÖZ

261,07080

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu)

İlahiyat

SÖZ

260,81947

Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

İlahiyat

SÖZ

260,05660

Gaziantep Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

259,69180

Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

İlahiyat

SÖZ

259,69055

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

259,25508

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)

İlahiyat

SÖZ

259,01962

Kastamonu Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

258,95425

Sakarya Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

258,87586

Çukurova Üniversitesi (Adana)

İlahiyat

SÖZ

258,51446

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

257,92735

Pamukkale Üniversitesi (Denizli)

İlahiyat

SÖZ

257,87223

Karabük Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

257,86897

İnönü Üniversitesi (Malatya)

İlahiyat

SÖZ

257,86744

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

257,75083

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

İlahiyat

SÖZ

257,48353

Çukurova Üniversitesi (Adana)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

257,00396

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

256,97666

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

256,59556

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat)

İlahiyat

SÖZ

256,49031

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

256,30744

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

256,03916

Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

255,82744

Sakarya Üniversitesi

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)

SÖZ

255,73925

Kastamonu Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

255,72823

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)

SÖZ

255,47565

Düzce Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

255,35892

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)

SÖZ

254,97284

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

254,96337

Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)

İlahiyat

SÖZ

254,84368

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur)

İlahiyat

SÖZ

254,81977

Amasya Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

254,81559

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)

SÖZ

254,70442

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)

SÖZ

254,60368

Fırat Üniversitesi (Elazığ)

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)

SÖZ

254,26417

Ordu Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

254,23932

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

254,09947

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)

SÖZ

254,09931

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)

İlahiyat

SÖZ

254,04652

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

253,76399

Amasya Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

253,73931

Kırklareli Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

253,61947

İnönü Üniversitesi (Malatya)

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim)

SÖZ

253,61916

Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

253,49931

Bozok Üniversitesi (Yozgat)

İlahiyat

SÖZ

253,38179

Fırat Üniversitesi (Elazığ)

İlahiyat

SÖZ

253,29470

Trakya Üniversitesi (Edirne)

İlahiyat

SÖZ

253,25977

Hitit Üniversitesi (Çorum)

İlahiyat Fakültesi (İÖ)

SÖZ

253,09165

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)

İlahiyat

SÖZ

253,06759

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

253,06121

Karabük Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

253,02784

Bingöl Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

SÖZ

252,99510

İnönü Üniversitesi (Malatya)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

252,94759

Mardin Artuklu Üniversitesi

İlahiyat (Arapça)

SÖZ

252,92337

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)

İlahiyat

SÖZ

252,88518

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)

İlahiyat

SÖZ

252,86081

Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ)

İlahiyat

SÖZ

252,81174

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

252,78909

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)

İlahiyat Fakültesi

SÖZ

252,75089

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

İlahiyat

SÖZ

252,58713

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)

İlahiyat Fakültesi (İÖ)

SÖZ

252,56353

Siirt Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

252,21284

Sinop Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

252,16033

Erzincan Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

SÖZ

252,08322

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

252,05947

Siirt Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

251,85098

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

251,81293

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

251,79495

Şırnak Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

SÖZ

251,69605

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

251,64948

Sinop Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

251,45510

Gümüşhane Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

251,41165

Bozok Üniversitesi (Yozgat)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

251,40823

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

251,38698

Kırklareli Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

251,32993

Bayburt Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

251,17522

Artvin Çoruh Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

251,12322

Kafkas Üniversitesi (Kars)

İlahiyat

SÖZ

250,80808

Gümüşhane Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

250,75080

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

250,66307

Iğdır Üniversitesi

İlahiyat

SÖZ

250,59525

Bayburt Üniversitesi

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

250,54759

Kafkas Üniversitesi (Kars)

İlahiyat (İÖ)

SÖZ

250,32726

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc)

İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu)

SÖZ

248,88979

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kktc)

İlahiyat (Tam Burslu)

SÖZ

246,66847

 

 

Arapça, Dil kursu, Arapça kursu, Arapça tercüme, Arapça Aöf, Dil eğitimi, Arapça lisan, Lisan eğitim, Arapça öğren, Dil kursu, Pratik arapça, Arapça metodu, Online kurs, Aöf ilahiyat