Arapça Derslerin Uygulanma Şekli: LİSAN’da sınıflar öğretim elemanı ile öğrencilerin bire bir iletişim kurmalarına olanak tanıyacak şekilde hazırlanamıştır. Arapça Kursu Lisan Eğitim Olarak ; öğretim kadrosunun tamamı ARAP Ülkelerin Üniversite Öğretmenleridir.Derslerde kullanılan dil Arapçadır; böylelikle dil öğreniminin en önemli becerilerinden biri olan ‘konuşma becerisi’ daha ilk saatten itibaren gelişmeye başlar. 

    İlk seviyede Genel Arapça, son bir seviyede alan ve Akademik Ağırlıklı Arapça Eğitimi verilmektedir. Her seviyenin içeriği o seviyeye uygun olarak öğrencinin sistemli bir şekilde ilerlemesi için hazırlanmıştır. Aynı zamanda, bir dilin ana yapısını oluşturan, gramer, yazma, konuşma, dinleme ve okuma dersleri eğitim sistemimiz içerisinde dengeli olarak yer almaktadır.

Genel Arapça Programları dışında Özel Test Sınavlarına yönelik eğitim programları da mevcuttur.

Bunlara ilaveten Arapça bünyesinde belirli meslek gruplarına veya belirli amaçlara yönelik Arapça eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere özel hazırlanmış olan eğitim programları mevcuttur.

Verimli bir Arapça eğitimi, seviyenize en uygun sınıflarda mümkündür. Arapça Öğrenen öğrenciler detaylı bir seviye sınavının ardından kendilerine en uygun sınıflara yerleştirilirler.

   Ürdün ve Mısır ın ciddi dil okullarında olduğu gibi, okulumuzda da toplam 2 Seviyelik Eğitim Sistemi uygulanır. 2. kuru tamamlayanlar, Arapça rahat konuşabilirler.

Seviye boyunca her bloğun sonunda blok sınavı uygulanır. Arapça da, başarısız oldukları takdirde, devamsızlığı %10'u geçmeyen ve ödevlerini eksiksiz yapmış olan öğrencilere "ücretsiz tekrar hakkı" verir.

   Öğretmen kadromuzun tamamı diplomalı ve sertifikalı öğretmenlerden oluşur. Sadece öğretmenlerin kaliteli olması, bir dil okulunun başarılı olması için yeterli değildir. Hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler yabancı eğitmen eşliğinde yoğun gramer, yazma, konuşma, dinleme, kelime bilgisi ve okuma çalışmaları yaparlar.


   
Kur sonunda: Öğrenciler artık yabancılarla konuşabilir üst seviyede cümleler kurarak yazı yazabilir ve okuyabilirler.

  Genel Arapça Kurslar: Arapça kursları  toplam 2 kurdan oluşmaktadır. Her kurda bir ara sınav ve bir kur atlama sınavı yapılmaktadır. Bir üst kura geçilebilmesi için kur sonlarındaki sınava katılıp bütün becerilerden (dilbilgisi, okuma-anlama, dinleme-anlama ve kompozisyon) başarılı olmak gerekir. Derslerde; Al-Arabiyye Beyne Yedey adlı ders kitapları, alıştırma kitapları, ile LİSAN' da Arapça kursu  biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek araç-gereçler kullanılmaktadır. Yüksek kurlarda ise konuşma becerisini geliştirmek amacıyla güncel konulardan derlenen ders araç-gereçleri verilmekte, gazete haberleri ve makaleler üzerinde çalışılmaktadır.

 

  Özel Amaçlı Kurslar: Mütercim-Tercümanlık sınavları gibi bazı resmî ve özel kurumların sınavlarına yönelik kurslar ve çeviri kursları talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra soru ve test teknikleri üzerinde durulmaktadır.

 

  Arapça Konuşma Sınıfları: Talep olduğu takdirde LİSAN de Arapça kurslarına devam eden öğrenciler için ana dili Arapça olan öğretim elemanları eşliğinde değişik saatlerde konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslar LİSAN kursiyerleri için ücretsizdir.