Akademik Arapça

Akademik Arapça

Özellikle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik hazırlanan bu program, akademik alanda ilerleme sağlamak isteyenler için çok güzel imkânlar sunmaktadır. İlmi ve klasik  Arapça metinleri okuma, anlama ve yorumlama kabiliyetini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu seviyeye gelmiş kişiler rahatça Arapça Türkçe çeviri yapabilirler, Arapça makaleleri okuyabilirler. Üniversitede akademik çalışma yapabilirler. 

 

Akademik hayatına umutla bakmak isteyen ve akademik anlamda bir kariyer planlamasında bulunan kişilerin yabancı dil eksikliği tahammül ve kabul edilemez. Ülkenin aydın yüzü olarak ön plana çıkmak zorunda olan akademik çevreler en az bir yabancı dil bilmek ve bunun yanına başka yabancı dilleri ekmek içinde uğraşmak zorundadır. Aksi takdirde ne ülkeye ne de akademik kadrolara fayda sağlayamaz. Akademik Arapça Kursları veren lisan eğitim Arapça Dil Kursu bu konuda oldukça başarılı ve yetkindir.

Lisan Eğitim sayesinde eksikliğiniz bulunan dilde yetkin dil becerileri ve Arapça pratik sahibi olabilirsiniz. Arapça bilmeyen bir öğrencini dahi iş bulamadığı günümüzde Arapça bilmeyen bir akademisyeni hayal etmek bile tam anlamıyla bir fiyaskodur.

Akademisyenler için genel Arapça bilmek yetmemektedir. Akademik Arapça ile yazışmalar ve konuşmalar anlamında kendi alanında uzmanlaşma gereklidir. Akademik Arapça Kursu alarak icra edilen mesleğe yönelik etkili bir Arapça gelişimi sağlanabilir.

Birinci Dönem: Öğrencilerimiz bu süre zarfında yaklaşık 1500-2000 civarı teknik kelime öğrenirler ve bu kelimeleri akademik Arapça anlamında bire bir  Türkçe çeviri örnekleriyle pekiştirip akademik metin okuma-anlamada yeni bir bakış açısı ve etkin bir perspektifi kazanıp Arapça öğrenimi ve bilgisi açısından hayati önem taşıyan yapıları bazından (isim ve sıfat cümleciklerinin akademik makalelerde kullanımı) genişletirler.

İkinci Dönem: Bu dönem Arapça’da uzlaşmaya ilk adımın atıldığı dönemdir. 1. Dönemde’de benimsenen okuma-algılama yöntemi, 2 dönem müfredatında bulunan ileri düzey dil bilgisi yapılarında uygulamalı olarak öğretilir. Diğer bir deyişle, kurumumuza özgü okuma algılama yöntemi, Arapça açısından son derece önem arz eden“cümlecik yapılarında” uygulamalı olarak işlenir.

Buraya kadar edinilen bilgilere cümlecik bazında ‘’zarf cümlecikleri’’ eklenir, ayrıca, Arapça eğitiminde hiç değinilmeyen, ancak akademik makale okurken veya yazarken çok sık ihtiyaç duyduğumuz ileri düzeyde yapılara geçiş ve bu yapıları bire bir Arapça-Türkçe çevirilerde uygulama yoluyla bu yapılar geliştirilir.Dönem sonunda edinilen kelime bilgisi 2500-3000 civarında erişmiş olur.

Üçüncü Dönem:Bu dönem, öğrencilerimizin Arapça - Türkçe simültane/anında geçişe başladıkları dönemdir.

Arapça‘de detay bilgilerin ve önceden öğrenilen anahtar yapıların ileri düzeylerde çalışmalarla tekrarı-pekiştirme ve kelime haznesinin yükseltilmesi devam eder.

Kelime düzeyi 3750-4250 civarındadır. İleri düzey teknik eğitim devam eder ve öğrenci genel anlamda Arapça bir proje veya tez yazacak düzeye gelir. Bu dönem sonunda, öğrencilerimiz Arapça’da en üst seviyeye ulaşırlar.

Arapça, Dil kursu, Arapça kursu, Arapça tercüme, Arapça Aöf, Dil eğitimi, Arapça lisan, Lisan eğitim, Arapça öğren, Dil kursu, Pratik arapça, Arapça metodu, Online kurs, Aöf ilahiyat